Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu

 

 

     ,, UMENÍM A LEN UMENÍM SA ZDOKONAĽUJEME.
 
       UMENIE A LEN UMENIE NÁS MôŽE ODVRÁTIŤ
        OD ŠPINAVÉHO, NEBEZPEČNÉHO ŽIVOTA.  
     ______________________________
                                           Oscar Wilde

 

  OZNAMY ŠKOLY:


 

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na vianočný koncert našej školy, ktorý sa uskutoční

14. decembra o 17:00 hod. v koncertnej sále našej školy.

 


 


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

    ZUŠ, M. R. Štefánika 160/2, Považská Bystrica podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) predkladá výzvu na predkladanie ponúk na zákazku „Rekonštrukcia výplní otvorov v ZUŠ, M. R. Štefánika 160/2, 017 01 Považská Bystrica"


 
Výzva na predkladanie ponúk
 Výzva na predkladanie ponúk ZUŠ.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Príloha k výzve na predkladanie ponúk
 Príloha k výzve na predkladanie ponúk.zip (677.4 kB) (677.4 kB)

 

Zverejnené: 19.7.2016


 

 

 

 


POZVÁNKA

Dňa 28. apríla 2016 o 17:00 hod. 

sa v koncertnej sále ZUŠ M. R. Štefánika Pov. Bystrica

uskutoční spoločný koncert so ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

Srdečne ste vítaní!


 

 

 


 

Vážení rodičia,

pripomíname Vám, že 17.12.2015 sa v našej ZUŠ nevyučuje, máme o 16:30 hod. vianočný koncert v kine Mier.

Taktiež oznamujeme, že po vianočných prázdninách začína vyučovanie v ZUŠ až 11.01.2016 (pondelok).

Srdečne Vás pozývame na vianočný koncert.

   S pozdravom
 

         Základná umelecká škola - hudobný odbor

 


 
POZVÁNKA


Vážené kolegyne, kolegovia,
naša základná umelecká škola organizuje už 9. ročník keyboardovej súťažnej prehliadky. Po úspešných šiestich ročníkoch budeme opäť radi, ak aj Vy svojou účasťou prispejete k úspešnému priebehu ďaľšieho ročníka, na ktorom si budeme môcť vymeniť skúsenosti a poznatky s vyučovaním v hre na keyboard.
 

9.  KEYBOARDOVÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

 
ZUŠ a ZRŠ pri ZUŠ v Považskej Bystrici Vás pozýva na 9. stretnutie mladých hudobníkov
- keyboardovú súťažnú prehliadku v šk.roku 2015 / 2016

Termín: 22. marec 2016 so začiatkom o 9.00 hod.
Miesto: ZUŠ Považská Bystrica (M.R.Štefánika 160/2)


Súťažný poriadok:

sólová hra / komorná hra                    časový limit:

1. kategória: nar. 1.9.2006 - 31.8.2009 3 – 5 minút
2. kategória: nar. 1.9.2004 - 31.8.2006 4 – 6 minút
3. kategória: nar. 1.9.2002 - 31.8.2004 5 – 7 minút
4. kategória: nar. 1.9.2000 - 31.8.2002 6 – 8 minút
5. kategória: nar. 1.9.1995 - 31.8.2000 7 – 9 minút

Sólová hra

Hra spamäti je podmienkou. Podmienkou je prevedenie jednej celej skladby bez použitia akéhokoľvek rytmického sprievodu ( klavírna, organová, jazzová literatúra, príp. súčasná skladba atď ...) a ďaľších minimálne dvoch skladieb s použitím automatického sprievodu, pričom jedna z nich môže byť založená na "dohrávaní   do nahratého songu v Song Memory daného keyboardu, či použitie midifile a pod. Nie je dovolené hrať v režime Single Finger ( hra jedným, alebo dvoma prstami). Dodržanie minutáže je podmienkou, v prípade výrazného prekročenia časového limitu bude žiak zastavený a nebude braná do úvahy posledná skladba
 
Komorná hra - iba keyboardy

Hra spamäti nie je podmienkou. Zaradenie do jednotlivých kategórií je podľa vekového priemeru členov komorného zoskupenia ( napr. september 2002 a marec 1998 / 2 = jún 2000, t.j. 4. kat.). Podmienkou je prevedenie jednej celej skladby bez použitia akéhokoľvek rytmického sprievodu a ďaľších skladieb s použitím automatického sprievodu, pričom jedna z nich môže byť založená na "dohrávaní   do nahratého songu v Song Memory daného keyboardu, či použitie midifile a pod.

Komorná hra – rôzne nástroje

Hra keyboardu s rôznymi nástrojmi ( napr. keyboard + saxofón, keyboard + flauta + spev.... )
V takýchto zoskupeniach nesmie keyboard plniť len doprovodnú funkciu, ale rovnocennú k ostatným nástrojom. Ostatné podmienky ako „Komorná hra – iba keyboardy“.

Podmienky súťaže

Súťažná prehliadka je jednokolová, jednodňová. Súťaž je určená pre žiakov základných umeleckých škôl vo veku od 6 – 20 rokov. Odborná porota udeľuje zlaté, strieborné a bronzové pásma v jednotlivých kategóriách, čestné uznanie a mimoriadne ceny. Porota má právo niektorú cenu neudeliť. Všetci súťažiaci dostanú diplom za účasť. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov bude v každej kategórii ocenený titulom " Absolútny víťaz   danej kategórie. Porota udeľuje aj pochvalné uznanie pedagógom ocenených žiakov. Na koncerte víťazov budú účinkovať všetci víťazi kategórií a porota z nich vyberie absolútneho víťaza celej súťaže.
Účastnícky poplatok pre súťažiaceho, pedagóga, aj pozorovateľa je jednotný 15 € . V prípade, že účastník hrá aj v sólovej hre, aj v komornej hre, platí len jeden poplatok. Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou súťaže, obed a občerstvenie počas súťaže. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. 

Prihlášku spolu s kópiou ústrižku o zaplatení účastníckeho poplatku zasielajte vyplnené čitateľne do 29.1.2016 na adresu školy - ZUŠ M.R.Štefánika 160/2, 017 01 Považská Bystrica alebo na e-mail: mduris1@gmail.com

Účastnícky poplatok uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu 4015787676/7500, variabilný symbol 2015162203 a do správy pre prijímateľa uveďte prosím adresu a názov Vašej ZUŠ. Účastníci z Českej republiky uhradia poplatok v deň konania súťaže. Registrácia s nárokom na vrátenie poplatku sa dá stornovať do 29.2.2016.

Všeobecné pokyny:
V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte prosím p. riaditeľa Petra Štraucha, alebo Mgr.art. Martina Ďuriša. Takisto na prihláške uveďte Vašu e-mailovú adresu, kam Vám môžeme po termíne uzávierky zaslať podrobné informácie o súťaži. Pokiaľ máte záujem zabezbečiť nocľah, taktiež prosíme uviesť na prihláške. Cenová relácia je cca 9EUR za lôžko. Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.
 

 

Organizačný výbor:
Peter Štrauch – riaditeľ školy tel./fax 042/ 4321240, 0904855360
 

Mgr.art. Martin Ďuriš – vedúci súťaže tel. 0907/647 781
e-mail: mduris1@gmail.com
 

Tešíme sa na Vašu účasť a spoločné umelecké zážitky.


 


 

POZVÁNKA NA KONCERT

 

​​     Vážení kolegovia, priatelia a milovníci umenia, dňa 29. októbra o 18:00 hod. sa uskutoční u nás v koncertnej sále ZUŠ, ďalší zo série výnimočných koncertov. 
    Pozvanie prijali vynikajúci umelci pôsobiaci v zahraničí. Koncertný klavirista Filip Strauch a dánsky violončelista Jonathan Swensen.
     V tomto roku bol Jonathan vybraný spomedzi 10 najtalentovanejších violončelistov mladej generácie na svete do semifinále súťaže vo Washingtone DC v USA. Pôvodne sa mal na Slovensku konať v rámci európskeho koncertného turné iba jeden koncert v BA, nám sa podarilo zariadiť koncert "navyše" v PB, takže nenechajte si ujsť príležitosť, srdečne Vás pozývame.

 

 

  

 


 


 


 

POZVÁNKA NA KONCERT

 

Základná umelecká škola - hudobný odbor Vás pozýva na koncert v kostole, ktorý sa uskutoční dňa

3. mája 2015

 o 19:00 hod.

v rímskokatolíckom kostole v Považskej Bystrici.


V programe vystúpia:  žiaci a absolventi ZUŠ,
                                 pedagógovia,
                                 sláčikové kvarteto,
                                 a komorný zbor AcaPeople.

 

  


  

   POZVÁNKA NA KONCERT
 

   Základná umelecká škola M. R. Štefánika, Považská Bystrica pozýva všetkých priaznivcov umenia na  koncert

LUKÁŠ ORAVEC QUARTET

v zložení:

Lukáš Oravec (trumpet, flugelhorn)

Luboš Šrámek (piano)

Tomáš Baroš (doublebass)

Dávid Hodek (drums)

s hosťom Petrom Štrauchom,

     ktorý sa uskutoční dňa 5. marca 2015 o 18:00 hod.  v koncertnej sále ZUŠ Považská Bystrica. Vstupné je dobrovoľné. Viac informácii o umelcoch nájdete tu.


 

Vážení rodičia,

každá fyzická a právnická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i občianskym združeniam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho občianskeho združenia - Dychového orchestra, čím sami pomôžete zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie svojich detí, ktoré navštevujú ZUŠku. Viac informácii nájtdete tu.
 

                       Za podporu srdečne ĎAKUJEME!

                                                                                                    Peter Štrauch


 


 


 

POZVÁNKA NA VIANOČNÝ KONCERT

 

    Základná umelecká škola M. R. Štefánika, Považská Bystrica pozýva všetkých priaznivcov umenia na Vianočný koncert ZUŠ s Richardom Rikkonom a komorným zborom AcaPeople, ktorý sa uskutoční dňa 17. decembra 2014 o 16:30 hod.  v kine Mier Považská Bystrica.

   „Hudba sa dá počúvať, cítiť, ba dokonca aj vidieť“ – odpovedal nám popredný slovenský klavírny virtuóz Richard Rikkon v súvislosti s chystaným umeleckým  podujatím s talentovanými deťmi zo Základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici.

   A pokračoval: „hudba má úžasnú hĺbku, viaceré dimenzie, ktoré dokáže objaviť každý kto ju má rád. Veľa však závisí od toho ako tú hudbu prezentujete. Nejde pritom len o technické majstrovstvo. Dôležité je  to, či interpret  dokáže  vložiť do hry, alebo  spevu aj niečo zo seba, zo svojich emócií a odovzdať to ďalej. To je predpoklad úspechu.“  ... pokračovanie článku.

 


 


 

POZVÁNKA NA KONCERT

 

    Dňa 25.11.2014 o 18:00 hod. sa uskutoční v koncertnej sále našej ZUŠ výnimočný koncert.

    Pozvanie prijali traja vynikajúci umelci pôsobiaci v zahraničí, jedným z nich je bývalý absolvent našej školy (ZUŠ - hudobný odbor), klavírista Filip Štrauch. Študuje na Kráľovskej hudobnej akadémii v Kodani, v  triede renomovaného švédskeho klavíristu Niklasa Sivelova. Predstaví sa nielen ako sólista, ale aj v komornom zoskupení. Na spoluprácu si prizval vynikajúcich umelcov, popredného českého violončelistu Petra Nouzovského a  poľského klarinetistu a dirigenta Jana Jakuba Bokuna.

    Títo traja umelci už účinkovali spolu viac krát, na domácich aj zahraničných koncertných pódiách, sú pravidelnými hosťami prestížnych medzinárodných festivalov a koncertných podujatí. Sme radi, že prijali naše pozvanie. Srdečne pozývame všetkých milovníkov vážnej hudby !

Vstupné dobrovoľné !


 


 

 


Pozrite si reportáž zo spoločného koncertu ZUŠ


 


 

pozrite si reportáž ITV z Novoročného koncertu ZUŠ

 


pozrite si reportáž ITV z Koncertu ZUŠ v kostole

 


 pozrite si reportáž ITV z Vianočného koncertu ZUŠ

 


 

webygroup

dnes je: 6.12.2016

meniny má: Mikuláš

podrobný kalendár


Za obsah zodpovedá
správca webového sídla


532825

Úvodná stránka