Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu

Súťaž v hre na keyboard

Pozvánka

 

Vážené kolegyne, kolegovia,   

naša základná umelecká škola organizuje už jubilejný 10. ročník keyboardovej  súťažnej  prehliadky. Po úspešných deviatich ročníkoch budeme opäť radi, ak aj Vy svojou účasťou prispejete k úspešnému priebehu ďalšieho ročníka, na ktorom si budeme môcť vymeniť skúsenosti a poznatky s vyučovaním v hre na keyboard.

10. celoštátna súťažná prehliadka

základných umeleckých škôl SR a ČR

v hre na keyboard

 

ZUŠ a ZRŠ pri ZUŠ v Považskej Bystrici Vás pozýva na jubilejné 10. stretnutie mladých hudobníkov - 10. keyboardovú súťažnú prehliadku v šk. roku 2016/2017

 

Termín: 11. apríl 2017 so začiatkom o 9.00 hod.

Miesto: ZUŠ Považská Bystrica

Súťažný poriadok:  sólová hra/komorná hra                            časový limit:

 

                                    1. kategória: nar.  1.9.2007 - 31.8.2010          3 – 5 minút                 

                                    2. kategória: nar.  1.9.2005 - 31.8.2007          4 – 6 minút

            3. kategória: nar.  1.9.2003 - 31.8.2005         5 – 7 minút

            4. kategória: nar.  1.9.2001 - 31.8.2003         6 – 8 minút

                                   5. kategória: nar.  1.9.1996 - 31.8.2001          7 – 9 minút

 

Sólová hra

 

   Hra spamäti je podmienkou. Podmienkou je prevedenie jednej celej skladby bez použitia akéhokoľvek rytmického sprievodu (klavírna, organová, jazzová literatúra, príp. súčasná skladba atď.) a ďalších minimálne dvoch skladieb s použitím automatického sprievodu, pričom najviac jedna z nich môže byť založená na "dohrávaní" do nahratého songu v Song Memory daného keyboardu, či na použití midifile a pod. Nie je dovolené hrať v režime Single Finger (hra jedným prstom). Dodržanie minutáže je podmienkou, v prípade výrazného prekročenia časového limitu bude žiak zastavený a nebude braná do úvahy posledná skladba.

 

Komorná  hra – iba keyboardy

 

    Hra spamäti nie je podmienkou. Zaradenie do jednotlivých kategórií je podľa vekového priemeru členov komorného zoskupenia ( napr. september 2004 a marec 2000/2 = jún 2002, t.j.
4. kat.). Podmienkou je prevedenie jednej celej skladby bez použitia akéhokoľvek rytmického sprievodu a  ďalších skladieb s použitím automatického sprievodu, pričom jedna z nich môže byť založená na "dohrávaní" do nahratého songu v Song Memory daného keyboardu, či na použití midifile a pod.

Komorná  hra – rôzne nástroje

 

    Hra na keyboarde s rôznymi nástrojmi (napr. keyboard + saxofón, keyboard + flauta + spev....)

V takýchto zoskupeniach nesmie keyboard plniť len doprovodnú funkciu, ale rovnocennú k ostatným nástrojom. Ďalšie podmienky ako „Komorná hra – iba keyboardy“.

Podmienky súťaže

 

    Súťažná prehliadka je jednokolová, jednodňová. Súťaž je určená pre žiakov základných umeleckých škôl vo veku od 6 – 20 rokov. Odborná porota udeľuje zlaté, strieborné a bronzové pásma v jednotlivých kategóriách, čestné uznanie a mimoriadne ceny. Porota má právo niektorú cenu neudeliť. Všetci súťažiaci dostanú diplom za účasť. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov bude v každej kategórii ocenený titulom "víťaz" danej kategórie. Porota udeľuje aj pochvalné uznanie pedagógom ocenených žiakov. Na koncerte víťazov budú účinkovať všetci víťazi kategórií a porota z nich vyberie absolútneho víťaza celej súťaže.

Účastnícky poplatok pre každého súťažiaceho, pedagóga, aj pozorovateľa je jednotný 15 €. V prípade, že účastník hrá aj v sólovej hre, aj v komornej hre, platí len jeden poplatok.  Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou súťaže, s cenami pre súťažiacich, obed a občerstvenie počas súťaže. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Prihlášku spolu s kópiou ústrižku o zaplatení účastníckeho poplatku zasielajte vyplnené čitateľne do 15.2.2017 na  adresu školy - ZUŠ M. R. Štefánika 160/2, 017 01 Považská Bystrica

alebo na e-mail: MDuris1@gmail.com

 

Účastnícky poplatok uhraďte prevodom.

Uveďte IBAN: SK19 7500 0000 0040 1578 7676, variabilný symbol 2016171104 a do správy pre prijímateľa uveďte prosím presný názov Vašej ZUŠ.

Účastníci z Českej republiky môžu uhradiť poplatok v deň konania súťaže. Registrácia s nárokom na vrátenie poplatku sa dá stornovať do 15.3.2017.

 

Všeobecné pokyny:

   V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte prosím p. riaditeľa Petra Štraucha alebo
Mgr. art. Martina Ďuriša. Na prihláške uveďte kontaktné údaje (e-mail a tel. číslo), aby bolo možné Vám po termíne uzávierky zaslať podrobné informácie o súťaži. Pokiaľ máte záujem o zabezpečenie nocľahu, je potrebné to uviesť na prihláške (cca 10,-€ na osobu).

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

 

Organizačný výbor:

Peter Štrauch - riaditeľ školy                                         tel. +421 904 855 360

Mgr. art. Martin Ďuriš - vedúci súťaže                             tel. +421 907 647 781

                                                                                  e-mail: MDuris1@gmail.com

 

Tešíme sa na Vašu účasť a spoločné umelecké zážitky.


 

webygroup

dnes je: 18.3.2019

meniny má: Eduard

podrobný kalendár


Za obsah zodpovedá
správca webového sídla


659800

Úvodná stránka