Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu

Profil školy

Identifikačné údaje školy:
Názov:
Základná umelecká škola, M.R. Štefánika 160/2, Považská Bystrica
Adresa: M. R. Štefánika 160/2, 017 01 Považská Bystrica
Telefón/fax: 042/4321240
e-mail: zusmrs@gmail.com

IČO: 35996064
DIČ: 2020963868
Účet:
Banka:
Zriaďovateľ:
Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3


Vedenie školy:
Peter Štrauch - riaditeľ školy
Mgr. art. Michal Bróska - zástupca riaditeľa školy
Marián Belobrad - zástupca riaditeľa školy

Poradné orgány školy:
Združenie rodičov školy (ZRŠ)
Pedagogická rada školy - pedagogickí zamestnanci (PZ)
Umelecká rada školy - pedagogickí zamestnanci
Rada školy (RŠ) - zástupcovia rodičov, samosprávy, zamestnancov a iných subjetkov

Charakteristika: 
            Škola má stabilný a odborne kvalifikovaný personál učiteľov vo všetkých oddeleniach hudobného odboru ako aj literárno-dramatického odboru. Kvalita a úroveň práce so žiakmi sa prezentuje pravidelnými vystúpeniami žiakov a učiteľov. Ťažiskom práce pedagógov nie sú len individuálne výkony žiakov, ktorí majú možnosť svoj talent uplatniť ako sólisti, ale aj v komornej hre v rôznych zoskupeniach, tiež v orchestrálnej hre a zborovom speve (Dychový orchester ZUŠ, vokálna skupina AcaPeople). Žiaci sa pravidelne zúčastňujú na festivaloch, súťažiach a kultúrnych podujatiach v meste, v rámci Slovenska aj v zahraničí, kde úspešne reprezentujú školu a mesto Pvažská Bystrica. Spolu s kvalitnou spoluprácou rodičov škola poskytuje komplexný systém starostlivosti a rozvoja umeleckého nadania detí.
Štúdium zabezpečuje 33 učiteľov. Škola má 27 učební.
V hudobnom odbore sa vyučujú nástroje klavír, keyboard, akordeón, cimbal, spev, husle, violončelo, zobcová flauta, klarinet, saxofón, lesný roh, trúbka, baskrídlovka, eufónium, pozauna, tuba.
Hra na nástroji a spev sa študuje formou individuálneho štúdia.
ZUŠ poskytuje odborné štúdium, ako aj prípravu žiakov na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním (konzervatórium, VŠMU).

 

 

 


 
Meno a Priezviskovyučujefunkcia
Appelová Boženaklavír 
Babincová Danielaakordeón, keyboard 
Belobrad Mariánplech. dychové nástr., biciezástupca RŠ
Baránková Lenka, Mgr.LDO 
Bróska Michal, Mgr. art.drev. dychové nástr., orchestervedúci PK, zástupca RŠ
Didi Maroš, Mgr. art.husle 
Didiová Lucia Mgr.husle 
Ďurišová Ľubica, JUDr.HN, keyboard, klavír 
Ďurišová Lýdia, Mgr.keyboard, klavír 
Ďuriš Martin, Mgr.art.keyboard, akordeónvedúci PK
Ďurkechová Katarínahusle 
Fapšová Mária, Mgr.spev 
Hirnerová Máriaakordeón, keyboard 
Hojdíková Danaakordeón 
Hoštáková Janaspev 
Hrašková Marta, Mgr.akordeónvedúca PK
Hurtyová Beataklavír, keyboard 
Jánošíková Máriaklavír 
Kalivodová Vieraklavír 
Kotianová Eleonóraakordeón, keyboard 
Majdáková Danielahusle, gitaravedúca PK
Metzkerová Annaakordeón, keyboard 
Paulovičová Eva, Mgr.violončelo, HN 
Polláková Jaroslavaklavír 
Rybár Michalplechové dychové nástr. 
Somrová Evaklavírvedúca PK
Stoklasová Alena, Mgr.akordeón, keyboard 
Strapáč Pavolgitara 
Súlovcová Oľga, Mgr.akordeón, keyboard 
Štrauch Peter, DiS.art.drev. dych. nástr., klavír, keyboard 
Štrauch Peterklavírriaditeľ školy
Štrauchová Danaspevvedúca PK
Zelinková Ivana, Mgr.akordeón, keyboard 
Zaverák Jaroslav školník
Brezničanová Jana upratovačka
Siková Anna upratovačka
Jakubčíková Viera ekonómka

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


Za obsah zodpovedá
správca webového sídla


680600

Úvodná stránka