Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu

Rada školy

    Rada školy pri Základnej umeleckej škole - hudobný odbor v Považskej Bystrici bola ustanovená v zmysle §24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vo voľbách. Funkčné obdobie rady školy je na 4 roky, rada má 11 členov.

   Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej inštitúcie. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. Rada školy sa spravidla schádza dva krát ročne.

 

 Zloženie Rady školy pri ZUŠ - hudobný odbor

 

Ing. Beáta Brzá predseda, zástupca rodičov
Ivan Panák podpredseda, zástupca rodičov
Viera Jakubčíková tajomník, za ostatných zamestnancov
Ing. František Martaus člen, zástupca mesta
Mgr. Tibor Macháč člen, zástupca mesta
Jana Veličová člen, zástupca mesta
Mgr. Andrej Péli člen, zástupca mesta
Mgr. Mária Fapšová člen, za pedagogických zamestnancov
Mgr. Lýdia Ďurišová člen, za pedagogických zamestnancov
Mgr. Zuzana Bošková člen, zástupca rodičov
Ivana Doskočová člen, zástupca rodičov

 

Kompetencie Rady školy:

- vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
- navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy 
navrhuje odvolanie alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy 
vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam ako: 
   - návrh na počet prijímaných žiakov 
   - návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovacích voliteľných a nepov. predmetov 
   - informácie o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení vzdelávacieho procesu
   - správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy
   - návrh rozpočtu školy
   - správa o výsledkoch hospodárenia školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


Za obsah zodpovedá
správca webového sídla


680636

Úvodná stránka