Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu

Klavírne oddelenie

 

Klavírne oddelenie na ZUŠ sa vyvíjalo súčasne s akordeónovým. Tieto oddelenia boli pilierom hudobného odboru.

Od vzniku školy (1958/1959) pôsobilo v klavírnom oddelení mnoho učiteľov, ktorí vychovali stovky mladých hudobníkov. Mnohí z nich pokračovali v štúdiu na konzervatóriách a vysokých umeleckých školách, sú z nich dnes profesionálni hudobníci, učitelia hudby.

V súčasnosti vyučuje v klavírnom oddelení 9 kvalifikovaných pedagógov, ktorí pokračujú úspešne vo výchove a vzdelávaní mladých hudobníkov - klaviristov.  Škola má k dispozícii kvalitnú, vlastnú koncertnú sálu s koncertným klavírom a kapacitou približne 160 miest na sedenie. Žiaci klavírneho oddelenia tak majú možnosť pravidelne vystupovať na verejných koncertoch školy, zúčastňujú sa na rôznych festivaloch, prehliadkach, súťažiach, kde úspešne reprezentujú školu a mesto Považská Bystrica. Najtalentovanejší sa pripravujú na profesionálnu dráhu a pokračujú štúdiom na konzervatóriách.

Charakteristika predmetu

Klavír patrí k najpopulárnejším hudobným nástrojom. Jeho zvukový rozsah umožňuje široké možnosti hudobného vyjadrenia. Hudobnú predstavu a emócie transformuje klavirista pohybom tela, rúk a prstov do klávesov. V podstate týmito pohybmi reguluje dynamiku, silu hry. Je už len vecou šikovnosti, fyzickej kondície a pracovitosti každého klaviristu ako svoju predstavu pretransformuje, aby výsledný efekt týmto predstavám zodpovedal a hudba sa páčila aj poslucháčom. Štúdium hry na klavíri v ZUŠ poskytuje žiakom základy odborného hudobného vzdelania – primárne a nižšie sekundárne vzdelanie. Rozvíja hudobné zručnosti – technické, výrazové, pestuje rozvoj vôľových vlastností, vychováva interpreta hudby a vnímavého poslucháča hudobných diel. Rozvoj absolventa ZUŠ pokračuje štúdiom na stredných školách typu konzervatória. Správnym a pravidelným cvičením žiak dosiahne schopnosť, ktorá mu umožní interpretáciu skladieb rozmanitých žánrov a štýlových období. Obsah predmetu zahŕňa hru z listu, komornú, súborovú a orchestrálnu hru, ako aj základy improvizácie a štúdium transpozície.

 

Eva Somorová vedúca predmetovej komisie
Appelová Božena, DiS. art.  
Ďurišová Ľubica, JUDr.  
Ďurišová Lýdia, Mgr.  
Hudecová Katarína, Mgr.  
Hutyrová Beáta, DiS. art.  
Kalivodová Viera, Dis. art.  
Polláková Jaroslava, DiS. art.  
Somrová Eva, DiS. art.  
Štrauch Peter, Dis. art      


 

webygroup

dnes je: 18.3.2019

meniny má: Eduard

podrobný kalendár


Za obsah zodpovedá
správca webového sídla


659764

Úvodná stránka